Adobe After Effects

Adobe After Effects je računalni program namijenjen za izradu vizualnih efekata u animaciji, kao i njihovu montažu. Koristi se u kinematografiji, jakko često se upotrebljava u kreiranju tv reklama, kao i u izradi 3D vizualizacija. Dostupan je za Microsoft Windows i Apple platformu. Kompanija zaslužna za After Effects zove se Adobe Systems.

Zadnja verzija programa je Adobe After Effects CC 2017

U izradi 3D vizualizacija After Effects se koristi za montažu animacija i njihovu obradu (boja, kontrast, dodavanje raznih efekata...), a možemo ga koristiti i za obradu slika.

Adobe After Effects

Adobe After Effects je računalni program namijenjen za izradu vizualnih efekata u animaciji, kao i njihovu montažu. Koristi se u kinematografiji, jakko često se upotrebljava u kreiranju tv reklama, kao i u izradi 3D vizualizacija. Dostupan je za Microsoft Windows i Apple platformu. Kompanija zaslužna za After Effects zove se Adobe Systems.

Zadnja verzija programa je Adobe After Effects CC 2017

U izradi 3D vizualizacija After Effects se koristi za montažu animacija i njihovu obradu (boja, kontrast, dodavanje raznih efekata...), a možemo ga koristiti i za obradu slika.